Trygge hjem for alle

NaBo skal være Narvik kommune- og lokalsamfunnets aktør for å skaffe et tilrettelagt, trygt og godt botilbud for alle som trenger det.

Se boliger

Utleie­boliger

NaBo tilbyr møblerte elevhybler med eget bad til elever i videregående skole, søk direkte til NaBo. Vi tilbyr dessuten leiligheter, to-mannsboliger og eneboliger i Narvik by, Bjerkvik, Ankenes, Beisfjord, Fagernes hvor Narvik kommune tildeler disse leilighetene

Omsorgs­boliger

NaBo tilbyr omsorgsleiligheter. Boligene har oppfølging med bemanning og tjenester av Narvik kommune

Søk bolig

Søknad om elevhybler-benytt "Søknad om bolig" lengre ned på siden. Søknad sendes til e-mail: post@na-bo.no eller NaBo, Postboks 287, 8504 Narvik, Søknad om øvrige utleieboliger eller omsorgsboliger, benytt søknadsskjema fra Narvik kommunes nettside eller henvend deg til tildelingskontoret

Et godt hjem

NaBo skal være Narvik kommune- og lokalsamfunnets aktør for å skaffe et tilrettelagt, trygt og godt botilbud for alle som trenger det. Tilbudet skal sette standarden for bostandard og bærekraft på leiemarkedet i Narvik kommune.

Våre boliger

Boliger

NaBo har leiligheter i sentrum og de fleste boligområder i Narvik by. Vi har videre leiligheter på Ankenes, Beisfjord, Fagernes og Bjerkvik. Vi har hybler og leiligheter med ett – fem soverom. Vi har leiligheter som tilpasses den enkeltes behov. Vårt boligteam bistår leietaker og ser til at boligene ivaretas på en god måte. Vi legger vekt på trygge hjem hvor brannvern og vedlikehold er sentralt.

Vi har til en hver tid flere boligprosjekter pågående både oppgradering av eksisterende bygg og nybygg. Vi deltar i prosjektet “Smart Arctic Building” med  fokus på bærekraftig oppgradering.

For søknad om elevhybel, velg knapp søk bolig Snorres gate 79, last ned søknadsskjema, fyll ut og send på email: post@na-bo.no eller pr post NaBo, Postboks 287, 8504 Narvik. Benytt post for innsending som følge av personlige opplysninger. Ved spørsmål ta kontakt på telefon 769 50910

Se boliger Søk bolig i Snorres gate 79

Praktisk informasjon

Her finner du en enkel oversikt over nyttig informasjon og ofte stilte spørsmål knyttet til beboerskap, innflytting og mer. Har du flere spørsmål, ta gjerne kontakt, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.

Praktisk informasjon

Privacy policy

This page uses cookies to enhance your user experience and improve the website over time. You can read more about this in our privacy policy.