NaBo bistår Narvik kommune når det gjelder boliger til flyktninger fra Ukraina. Les mer.

NaBo – om stiftelse

En stiftelse er en selvstendig rettssubjekt som disponerer en formuesverdi som er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell humanitær, kulturell, sosial eller annen art. Stiftelsen eier seg selv. Eller rettere sagt; formålet eier stiftelsen. Enhver stiftelse har nemlig en primæroppgave; å realisere stiftelsens formål.

Ved opprettelsen av stiftelsen gir stifteren eiendomsrett til formuesverdien, til stiftelsen. Stiftelser er i likhet med blant annet selskaper og foreninger egne juridiske personer. Det betyr at en stiftelse selv kan stå som eier, at den kan pådra seg forpliktelser, og at den kan være part i avtaler og prosesser.

Stiftelser er selveiende institusjoner. Det vil si at de ikke har eiere. Dette skiller stiftelser fra selskaper, hvor selskapsdeltakerne eier en andel av selskapets formue, har rett til en andel av selskapets overskudd og styrer selskapet i kraft av sine eierposisjoner. Det skilles mellom næringsdrivende stiftelser og andre stiftelser. Stiftelser har et vidt spekter av formål. Tradisjonelt har stiftelser gjerne vært opprettet for å fremme ideelle formål, for eksempel av sosial, humanitær, religiøs eller utdanningsmessig art. Stiftelsesformen brukes imidlertid også til å fremme andre typer formål og til å drive andre former for virksomhet. Et slik formål kan være drift og forvaltning av boliger.

Stiftelser ledes av et styre og styres av vedtekter som utarbeides av oppretteren. Ut over dette plikter stiftelsen å være selvstendig i forhold til stifter. Stifter har ikke mulighet til å ta ut utbytte av evt overskudd i stiftelsen. de har heller ikke anledning til å la egne interesser gå foran stiftelsens interesser. Stifter kan ha rett til å vele styremedlemmer, men minst 1 styremedlem kan ikke være fra stifter. Når styremedlemmene møter i stiftelsesn styre skal de alltid sette stiftelsens interesser først.

Personvernvilkår

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.